Brukervilkår for hjemmesiden

Informasjon om selskapet

Dette nettstedet drives av Reisegiganten (et selskap som er registrert i Norge med organisasjonsnummeret 994 818 694, med registrert kontor- og forretningsadresse Rosenkrantz gate 9, 0159 Oslo. Telefonnummeret er +47 21 95 00 00 og kundesenteret vårt er åpent mandag-fredag 09.00-12.00 og 13.00-15.00.

Bruk av nettstedet, opphavsrett og varemerker

Ved å besøke eller bruke dette nettstedet godtar du disse betingelsene. Navnet restplass.no, logoen og alle tilknyttede produkt- og tjenestenavn, designmerker og slagord er varemerker for selskaper i konsernet. Alle andre navn, logoer og tilknyttede produkt- og tjenestenavn, designmerker og slagord som brukes på dette nettstedet, er varemerker eller servicemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter er anerkjente. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til ethvert materiale, herunder html-kode, tekst, fotografier eller andre bilder som vises på vårt nettsted, eies av oss eller er lisensiert til oss av eieren for vår bruk. Dersom du ønsker å bruke noe av informasjonen eller materialet som vises på vårt nettsted, må du innhente skriftlig tillatelse til det på forhånd fra oss, eller fra eieren av rettighetene til materialet. Du må ikke endre, kopiere, overføre, vise, utføre, publisere, lisensiere eller opprette avledede arbeider fra noe av informasjonen eller programvaren som du har tilgang til som følge av tjenesten.

Dersom kopiering eller overføring er uttrykkelig tillatt, må du ikke endre eller slette eventuelle forfatterangivelser eller merknader om opphavsrett. Henvisninger på dette nettstedet til eventuelle produkter, tjenester, prosesser, varenavn, varemerker eller annen informasjon fra tredjeparter innebærer eller utgjør ikke en godkjenning av, støtte til eller anbefaling av nettstedet fra vår side. Koblinger til andre nettsteder som ikke driftes av oss, er bare for å gjøre det enkelt for deg. Vi er ikke ansvarlig for produkter, tjenester, prosesser, varenavn, varemerker eller annen informasjon fra tredjeparter.

Det at vi inkluderer hyperkoblinger til slike nettsteder, innebærer ikke noen godkjennelse av materiale på slike nettsteder eller tilknytning til deres operatører. Du må ikke bruke nettstedet til aktiviteter som strider mot lover, krenker andre parters rettigheter, eller ikke overholder standarder, krav til innhold eller koder kunngjort av relevante myndigheter. Du må ikke bruke vårt nettsted på en måte som forstyrrer andre brukere, eller sverter, skader eller truer noen. Du skal holde oss skadesløs for alle rettssaker, krav, søksmål, ansvar, kostnader eller utgifter som følge av eller i forbindelse med bruken av nettstedet av deg eller andre personer som bruker din medlems-ID eller passord. Med mindre det er uttrykt på andre måter i disse betingelsene, eller med mindre gjeldende lover krever at restplass.no gir deg tillatelse, har du ikke rett til å gjøre følgende uten å innhente skriftlig samtykke fra restplass.no på forhånd:

  • bruk av robot, spider-program eller andre automatiske enheter eller manuelle prosesser for overvåkning av innholdet på restplass.no nettsted;
  • bruk av restplass.no nettsted til annet enn å foreta lovlige reservasjoner eller kjøp;
  • bruk av restplass.no nettside til å foreta falske, uredelige eller spekulative reservasjoner, eller reservasjoner grunnet forventning om etterspørsel;
  • antyde på noen måte at restplass.no anerkjenner ditt produkt eller dine tjenester;
  • legge ut falsk eller feil informasjon på restplass.no nettsted,
  • legge ut eller overføre eventuell urettmessig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, upassende, provoserende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale som kan utgjøre eller oppfordre til oppførsel som anses som en kriminell lovovertredelse, gi grunnlag for erstatningsansvar, eller på annen måte bryte lover; eller for noe annet formål som er ulovlig eller forbudt i disse betingelsene.
  • bruke eller åpne restplass.no nettsted på en måte som, ut fra en rimelig vurdering, negativt påvirker ytelsen eller funksjonene på restplass.no nettsted eller andre datasystemer eller nettverk som brukes av restplass.no, andre nettsteder fra restplass.no eller medlemmer;
  • laste opp eller overføre til restplass.no nettside eller bruke noen enhet, programvare eller prosedyre som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber eller andre datamaskinprosedyrer som kan ødelegge, forstyrre eller forsøke å forstyrre, hindre den vanlige bruken av restplass.no nettstedet eller legge beslag på restplass.no nettsted eller system, eller utføre handlinger som beslaglegger en urimelig mengde ressurser på datautstyret, eller som krenker rettighetene til en tredjepart;
  • bruk av enheter, programvare, eller prosedyrer som forstyrrer eller som forsøker å forstyrre den normale driften av restplass.no nettsted eller utføre handlinger som forårsaker en urimelig belastning for våre sytemer, eller skjule opprinnelsen til informasjon som overføres gjennom restplass.no nettsted.

Pålitelighet og tilgjengelighet for informasjon på nettstedet

Informasjonen på dette nettstedet er lagt ut i god tro og oppdateres regelmessig, men vi kan ikke garantere at den er fullstendig eller riktig til enhver tid. Vi kan ikke og har ikke sjekket riktigheten av all informasjon som oppgis av reisetjenesteleverandører som flyselskaper og hoteller, eller fra leverandører av annen informasjon som vær og valutakurser. Vi påtar oss intet ansvar overfor deg eller tredjeparter for eventuelle feil eller utelatelser på dette nettstedet. Vi kan endre, oppdatere eller slette informasjon på dette nettstedet uten forhåndsvarsel. Vi garanterer ikke at bruken av dette nettstedet er kontinuerlig og feilfri, eller at informasjon eller annet materiale som er tilgjengelig på dette nettstedet, er uten virus eller andre skadelige komponenter. Vi gir ingen garantier om egnetheten til informasjon, produkter og tjenester på dette nettstedet til noe formål. Nettstedet tilbys som de t er («as is») og det tas forbehold om tilgjengelighet. Du påtar deg alt ansvar og risiko for bruk av dette nettstedet. Vi er ikke ansvarlig for noen feil, utelatelser eller villedende informasjon, og vi frasier oss, så langt loven tillater, alle underforståtte garantier i forbindelse med slik informasjon. Alle bilder som brukes, er kun brukt i illustrasjonsøyemed, og skal ikke anses som nøyaktige fremstillinger av faktiske fasiliteter, innlosjering eller tjenester som tilbys med mindre noe annet blir sagt. Under ingen omstendigheter skal vi være ansvarlige for noen etterspørsel, uhell, tap, krav, skade eller noe direkte, indirekte, ekstraordinær eller avledet skade eller økonomisk tap, inkludert, men ikke begrenset til tap av inntekter eller oppsparte midler som følge av eller knyttet til bruk av data eller informasjonstjenester som vises på dette nettstedet.

Priser

Prisene vises i den forespurte valutaen med daglige valutakurser. Prisene kan derfor variere fra dag til dag på grunn av endringer i valutakursen. Når du foretar en bestilling, gjelder valutakursen på det tidspunktet da produktet ble bestilt, og den vil gjelde for eventuelle endringer eller avbestillinger som tilhører produktet i den bestillingen. Valutakursene blir fastsatt av oss.

annonse